نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXU3BSDD J400FOJM3BSDD اندروید 9.0

J400F J400FXXU3BSDD J400FOJM3BSDD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU3CSD4 G965FOXM3CSD4 اندروید 9.0

G965F G965FXXU3CSD4 G965FOXM3CSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU3CSD4 G960FOXM3CSD4 اندروید 9.0

G960F G960FXXU3CSD4 G960FOXM3CSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU1BSD3 A920FOJM1BSD3 اندروید 9.0

A920F A920FXXU1BSD3 A920FOJM1BSD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A720F ورژن A720FXXU7CSC9 A720FOJV7CSC3 اندروید 8.0

A720F A720FXXU7CSC9 A720FOJV7CSC3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASD2 A260FOJM1ASD2 اندروید 8.1.0

A260F A260FXXU1ASD2 A260FOJM1ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCU1BSC8 T837AATT1BSC8 اندروید 9.0

T837A T837AUCU1BSC8 T837AATT1BSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737A ورژن J737AUCS4ASD1 J737AATT4ASD1 اندروید 8.0

J737A J737AUCS4ASD1 J737AATT4ASD1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327A ورژن J327AUCS4BSD1 J327AATT4BSD1 اندروید 8.1.0

J327A J327AUCS4BSD1 J327AATT4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES4CSD4 G965U1OYM4CSD4 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UES4CSD4 G965U1OYM4CSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU1ASC3 T387AAATT1ASC3 اندروید 8.1.0

T387AA T387AAUCU1ASC3 T387AAATT1ASC3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS2ASD2 J260AZAIO2ASD2 اندروید 8.1.0

J260AZ J260AZTUS2ASD2 J260AZAIO2ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASD1

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASD1

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASD1

G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASC9

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASC9

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASDB

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASDB

 


 

کامبینیشن سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3ASB1 باینری 3

J600F COMBINATION FAC FA80 J600FXXU3ASB1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXU3BSD6 J810FOJM3BSD4 اندروید 9.0

J810F J810FJXU3BSD6 J810FOJM3BSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU2BSDM J415FOJM2BSDM اندروید 9.0

J415F J415FXXU2BSDM J415FOJM2BSDM Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU2ASD1 باینری U2

J260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASD7

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASD7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASD5

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G930F ورژن G930FXXU5ASD2 باینری 5

G930F Binary 5 COMBINATION FA60 G930FXXU5ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS3BSD1 T378VVZW3BSD1 اندروید 8.0

T378V T378VVRS3BSD1 T378VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES1CSD1 N960U1OYM1CSD1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES1CSD1 N960U1OYM1CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU1BSC3 T837VVZW1BSC3 اندروید 9.0

T837V T837VVRU1BSC3 T837VVZW1BSC3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCU3BSD3 A600AATT3BSD3 اندروید 9.0

A600A A600AUCU3BSD3 A600AATT3BSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASD6

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASD6

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827V ورژن T827VVRS3BSD2 T827VVZW3BSD2 اندروید 8.0

T827V T827VVRS3BSD2 T827VVZW3BSD2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSD2 A520FOJV9CSD1 اندروید 8.0

A520F A520FXXS9CSD2 A520FOJV9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU2ASA2 باینری 2

T830 COMBINATION FAC FA81 T830XXU2ASA2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASD1

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASD2

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ASD2

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASD2

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASD2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASD2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ASD2

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASD2

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T380 ورژن T380DXU3ASD1 باینری 3

T380 Binary U3 COMBINATION OLB FA70 T380DXU3ASD1

 
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASD1

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASD1

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS4DSD3 G955FOXM4DSBA اندروید 9.0

G955F G955FXXS4DSD3 G955FOXM4DSBA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS4DSD3 G950FOXM4DSBA اندروید 9.0

G950F G950FXXS4DSD3 G950FOXM4DSBA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU5DSD3 G955UOYN5DSD3 اندروید 9.0

G955U G955USQU5DSD3 G955UOYN5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU5DSD3 G950UOYN5DSD3 اندروید 9.0

G950U G950USQU5DSD3 G950UOYN5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8870 ورژن G8870ZCU1ASD1

G8870 G887XC COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD8

A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD8

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD4

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASDA

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASDA

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASD3

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU3ASB1 باینری 3

A600G COMBINATION FAC FA80 A600GDXU3ASB1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU1ASC3

S260DL COMBINATION FAC FA81 S260DLUDU1ASC3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU1ASC1

J260A COMBINATION FAC FA81 J260AUCU1ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU2ASD1

J737V COMBINATION FAC FA80 J737VVRU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU3ASC1 باینری 3

J737R4 Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J737R4TYU3ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU3ASC3 باینری 3

J337R4 Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU3ASC3

 


 

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUES3BSD1 T397UOYM3BSD1 اندروید 8.1.0

T397U T397UUES3BSD1 T397UOYM3BSD1 Andorid 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU1ASC7 S260DLTFN1ASC7 اندروید 8.1.0

S260DL S260DLUDU1ASC7 S260DLTFN1ASC7 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327VPP ورژن J327VPPVRS3BSD1 J327VPPVZW3BSD1 اندروید 8.0

J327VPP J327VPPVRS3BSD1 J327VPPVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327V ورژن J327VVRS3BSD1 J327VVZW3BSD1 اندروید 8.0

J327V J327VVRS3BSD1 J327VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASD5 A305FOJM1ASD5 اندروید 9.0

A305F A305FDDU1ASD5 A305FOJM1ASD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASD4

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737P ورژن J737PVPU3ASD1 باینری 3

J737P Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J737PVPU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD7 T725OJM1ASD3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASD7 T725OJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD2 T725OJM1ASD3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASD2 T725OJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXS2ASD1 J260FOJM2ASD1 اندروید 8.1.0

J260F J260FXXS2ASD1 J260FOJM2ASD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU3ASD1 باینری 3

J400G binary 3 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASD4

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASD4

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES4CSD4 G960U1OYM4CSD4 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES4CSD4 G960U1OYM4CSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T977T ورژن G977TUVU0ASD4

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU0ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU3ASD1 باینری 3

T397U Binary 3 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T387P ورژن T387PVPU2ASD1 باینری 2

T387P Binary 2 COMBINATION FAC FA81 T387PVPU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J415G ورژن J415GUBU2ASD1 باینری 2

J415G Binary 2 COMBINATION FAC FA81 J415GUBU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU2ASD1

J337V COMBINATION FAC FA80 J337VVRU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD4

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600FN ورژن A600FNXXU3ASB1

A600FN COMBINATION FAC FA80 A600FNXXU3ASB1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727VPP ورژن J727VPPVRS3BSD1 J727VPPVZW3BSD1 اندروید 8.0

J727VPP J727VPPVRS3BSD1 J727VPPVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727V ورژن J727VVRS3BSD1 J727VVZW3BSD1 اندروید 8.0

J727V J727VVRS3BSD1 J727VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU3ASD1 باینری 3

G965F Binary 3 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU3ASD1 باینری 3

G960F Binary 3 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASD2

A260F A260F DS COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASD2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU4CSC7 G965U1OYM4CSC7 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU4CSC7 G965U1OYM4CSC7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU4CSC7 G960U1OYM4CSC7 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU4CSC7 G960U1OYM4CSC7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPU2BSC8 A600PSPT2BSC8 اندروید 9.0

A600P A600PVPU2BSC8 A600PSPT2BSC8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD1

G975U G975U1 COMBINATION FAC FA90 G975USQU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD1

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD1

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1ASC1 T837R4USC1ASC1 اندروید 8.1.0

T837R4 T837R4TYS1ASC1 T837R4USC1ASC1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD5 G975UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASD5 G975UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD5 G973UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASD5 G973UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD5 G970UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASD5 G970UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUES9CSC2 G935UOYM9CSC2 اندروید 8.0

G935U G935UUES9CSC2 G935UOYM9CSC2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUES9CSC2 G930UOYM9CSC2 اندروید 8.0

G930U G930UUES9CSC2 G930UOYM9CSC2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD4 F900UOYN1ASD4 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASD4 F900UOYN1ASD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD3

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD3

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU1ASC6 J260AATT1ASC6 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCU1ASC6 J260AATT1ASC6 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSD1 N960UOYN1CSD1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSD1 N960UOYN1CSD1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD4 N950UOYN5DSD4 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD4 N950UOYN5DSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD5 G975U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD5 G975U1OYM1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD5 G973U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD5 G973U1OYM1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD5 G970U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD5 G970U1OYM1ASD5 USA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS4CSC8 G965UOYN4CSC8 اندروید 9.0

G965U G965USQS4CSC8 G965UOYN4CSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS4CSC8 G960USQS4CSC8 اندروید 9.0

G960U G960USQS4CSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASD4

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASD3

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU3ASD1 باینری 3

J400F Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J400FXXU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU2BSD2 T835OJM2BSD2 اندروید 9.0

T835 T835JXU2BSD2 T835OJM2BSD2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXS3ASC1 J810FOJM3ASC1 اندروید 8.0

J810F J810FJXS3ASC1 J810FOJM3ASC1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASD5 G975FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASD5 G975FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASD5 G973FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASD5 G973FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASD5 G970FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASD5 G970FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS3CSD1 G965FOXM3CSD1 اندروید 9.0

G965F G965FXXS3CSD1 G965FOXM3CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXS3CSD1 G960FOXM3CSD1 اندروید 9.0

G960F G960FXXS3CSD1 G960FOXM3CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD3 A705FNOJM1ASD3 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU1ASD3 A705FNOJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 364
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS3ASC1 J337R4USC3ASC1 اندروید 8.0      J337R4 J337R4TYS3ASC1 J337R4USC3ASC1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES3ASC2 J337UOYM3ASC2 اندروید 8.0      J337U J337UUES3ASC2 J337UOYM3ASC2 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727U ورژن J727UUES5BSC2 J727UOYM5BSC2 اندروید 8.1.0      J727U J727UUES5BSC2 J727UOYM5BSC2 Android 8.1.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS3ASC1 J737R4USC3ASC1 اندروید 8.0      J737R4 J737R4TYS3ASC1 J737R4USC3ASC1 Android 8.0.0 4File Firmware
G950U USERDATA For AIO Version G950USQU5DSC1      G950U USERDATA AIO G950USQU5DSC1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD1 A705FNOJM1ASD1 اندروید 9.0      A705FN A705FNXXU1ASD1 A705FNOJM1ASD1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705X ورژن A705XXXU1ASD1 A705XPAP1ASD1 اندروید 9.0      A705XXXU1ASD1 A705XPAP1ASD1 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD4 F900FOXM1ASD4 اندروید 9.0      F900F F900FXXU1ASD4 F900FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD1      G970U COMBINATION FAC FA90 G970USQU1ASD1
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD5      A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD5
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD3      A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD3
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 اندروید 9.0      N960U1 N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXU8ASB1 باینری 8      A520F   A520F DS Binary 8 COMBINATION FAC FA60 A520FXXU8ASB1
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXU8ASB1 باینری 8      A520F   A520F DS Binary 8 COMBINATION FAC FA60 A520FXXU8ASB1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD3      F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASD3
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD3      F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASD3
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD7      A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASD7
کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASC1 باینری 3      J337P Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASC1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 اندروید 8.1.0      J730F J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 اندروید 8.1.0      J730F J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware


:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

A600FN Binary 3 COMBINATION FAC FA80 A600FNXXU3ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A600FN ورژن A600FNXXU3ASB1 باینری 3

A705FN A705FN DS COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASD6

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD6

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASD1

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ASD1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASD1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASD1

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ASD1

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASD1

J737P J737PVPS3ASC2 J737PSPT3ASC2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737P ورژن J737PVPS3ASC2 J737PSPT3ASC2 اندروید 8.0

J337P J337PVPS3ASC2 J337PSPT3ASC2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPS3ASC2 J337PSPT3ASC2 اندروید 8.0

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU0ASD2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU0ASD2

F900F F900F DS COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASD2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD2

T927A COMBINATION FAC FA81 T927AUCU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگT927A ورژن T927AUCU1ASC1

T927A T927AUCU1ASC2 T927AATT1ASC2 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T927A ورژن T927AUCU1ASC2 T927AATT1ASC2 اندروید 8.1.0

J327R7 J327R7WWS5BSC2 J327R7ACG5BSC2 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R7 ورژن J327R7WWS5BSC2 J327R7ACG5BSC2 اندروید 8.1.0

G935V G935VVRS9CSC1 G935VVZW9CSC1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRS9CSC1 G935VVZW9CSC1 اندروید 8.0

J327R6 J327R6WWS2BSC2 J327R6LRA2BSC2 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R6 ورژن J327R6WWS2BSC2 J327R6LRA2BSC2 اندروید 8.1.0

G930V G930VVRS9CSC1 G930VVZW9CSC1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRS9CSC1 G930VVZW9CSC1 اندروید 8.0

A705FN A705FN DS COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASD5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD5

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD2

A730F A730FXXU4CSCH A730FOJM4CSCH Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXU4CSCH A730FOJM4CSCH اندروید 9.0

R500 R500XXU1BSD3 R500OXA1BSD3 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R500 ورژن R500XXU1BSD3 R500OXA1BSD3

A705FN A705FN DS COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASD4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD4

A205F A205F DS COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASD3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASD3
 


:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

F900U F900U1 COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASD2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD2

A405FN A405FN DS COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASC5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASC5

T835 Binary 2 COMBINATION FAC FA81 T835XXU2ASA2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T835 ورژن T835XXU2ASA2 باینری 2

A920F COMBINATION FAC FA80 A920FXXU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A920F ورژن A920FXXU1ASC1

N950U USERDATA TMB N950USQU5DSC1

G975U G975USQU1ASD3 G975UOYN1ASD3 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD3 G975UOYN1ASD3 اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASD3 G973UOYN1ASD3 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD3 G973UOYN1ASD3 اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASD3 G970UOYN1ASD3 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD3 G970UOYN1ASD3 اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

A305G A305GN COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU1ASD1

A7050 A705XC COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD4

A260G COMBINATION FAC FG00 A260GXXU1ASC3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU1ASC3

A105G A105G DS COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASC6

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASC6

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASC8

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASC8

T720 T720X COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASC8

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASC8

G900H G900HXXS1CSC1 G900HOJP1CSC1 Android 6.0.1 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G900H ورژن G900HXXS1CSC1 G900HOJP1CSC1 اندروید 6.0.1

A800I A800IXXS2BSC2 A800IOJV2BSC4 Android 6.0.1 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A800I ورژن A800IXXS2BSC2 A800IOJV2BSC4 اندروید 6.0.1

A530F A530FXXU4CSCD A530FOJM4CSCD Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXU4CSCD A530FOJM4CSCD اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASC7 A505FOJM1ASC9 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASC7 A505FOJM1ASC9 اندروید 9.0
 

G935T G935TUVS9CSC1 G935TTMB9CSC1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935T ورژن G935TUVS9CSC1 G935TTMB9CSC1 اندروید 8.0

G930T1 G930T1UVS9CSC1 G930T1TMK9CSC1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVS9CSC1 G930T1TMK9CSC1 اندروید 8.0

G930T G930TUVS9CSC1 G930TTMB9CSC1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVS9CSC1 G930TTMB9CSC1 اندروید 8.0

A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASD1

A600F A600FJXU3BSC9 A600FOJM3BSC9 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A600F ورژن A600FJXU3BSC9 A600FOJM3BSC9 اندروید 9.0

J415F J415FXXU2ASC2 J415FOJM2ASC2 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU2ASC2 J415FOJM2ASC2 اندروید 8.1.0

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASC3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASC3

T510 T510X COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASC5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASC5

A105F A105FDDU1ASD2 A105FOJM1ASCB Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASD2 A105FOJM1ASCB اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G935F G935FXXS4ESCB G935FOJV4ESAH Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS4ESCB G935FOJV4ESAH اندروید 8.0

G930F G930FXXS4ESCB G930FOJV4ESAH Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS4ESCB G930FOJV4ESAH اندروید 8.0

N950U USERDATA CCT N950USQU5DSC1

توضیحات : N950U USERDATA For CCT Version N950USQU5DSC1

G965U USERDATA CCT G965USQU4CSC7

توضیحات : G965U USERDATA For CCT Version G965USQU4CSC7

G960U USERDATA CCT G960USQU4CSC7

توضیحات : G960U USERDATA For CCT Version G960USQU4CSC7


:: بازدید از این مطلب : 544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

F900U F900U1 COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD1

F900F F900F DS COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASD1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD1

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASC5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASC5

T595 Binary 3 COMBINATION FAC FA81 T595XXU3ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T595 ورژن T595XXU3ASC1 باینری 3

T720X T720XXXU1ASCF T720XPAP1ASCF Android 9.0 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720X ورژن T720XXXU1ASCF T720XPAP1ASCF اندروید 9.0

T515 T515XXU1ASCJ T515OJM1ASCJ Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASCJ T515OJM1ASCJ اندروید 9.0

T387VK T387VKVRU1ASC1 T387VKVZW1ASC1 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRU1ASC1 T387VKVZW1ASC1 اندروید 8.1.0

N935F N935FXXU4CSC5 N935FOJV4CSC1 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N935F ورژن N935FXXU4CSC5 N935FOJV4CSC1 اندروید 9.0

J727AZ J727AZTUS5BSC2 J727AZAIO5BSC2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727AZ ورژن J727AZTUS5BSC2 J727AZAIO5BSC2 اندروید 8.0
 


:: بازدید از این مطلب : 595
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

T720 T720X COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASC6

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T720 - T720X ورژن T720XXU1ASC6

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASC6

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASC6

M205F M205FDDU1ASC2 M205FOJM1ASC2 Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASC2 M205FOJM1ASC2 اندروید 8.1.0

T720 T720XXU1ASCF T720OXM1ASCF Android 9.0 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASCF T720OXM1ASCF اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASCF T720OJM1ASCF Android 9.0 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASCF T720OJM1ASCF اندروید 9.0
 


:: بازدید از این مطلب : 561
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 فروردين 1398 | نظرات ()