نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T331 ورژن T331XXS1BSA2 T331OJV1BSA2 اندروید 5.1.1

T331 T331XXS1BSA2 T331OJV1BSA2 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASB4

G970F COMBINATION FAC FA90 G970FXXU1ASB4

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU4ASB1 باینری 4

A730F Binary 4 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU4ASB1

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU4ASB1 باینری 4

A530F Binary 4 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU4ASB1

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T331 ورژن T331XXS1BSA1 T331OJV1BSA1 اندروید 5.1.1

T331 T331XXS1BSA1 T331OJV1BSA1 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU4DSBA G950FOXM4DSBA اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

کامبینیشن سامسونگ G975X - G975F ورژن G975FXXU0ARKG

G975F G975X COMBINATION FAC FA90 G975FXXU0ARKG

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G970XC ورژن G970XCZCU1ASAT G970XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G970XC G970XCZCU1ASAT G970XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G973XC ورژن G973XCZCU1ASAT G973XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G973XC G973XCZCU1ASAT G973XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G975XC ورژن G975XCZCU1ASAT G975XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G975XC G975XCZCU1ASAT G975XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9708 ورژن G9708ZMU1ASAU G9708ZMU1ASAU اندروید 9.0

G9708 G9708ZMU1ASAU G9708ZMU1ASAU China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASAT G9730CHC1ASAT اندروید 9.0

G9730 G9730ZCU1ASAT G9730CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9730 ورژن G9730ZHU1ASAT G9730TGY1ASAT اندروید 9.0

G9730 G9730ZHU1ASAT G9730TGY1ASAT HK Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASAT G9750CHC1ASAT اندروید 9.0

G9750 G9750ZCU1ASAT G9750CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9750 ورژن G9750ZHU1ASAT G9750TGY1ASAT اندروید 9.0

G9750 G9750ZHU1ASAT G9750TGY1ASAT HK Android 9.0 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASB2

Samsung G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASB2

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASB2

Samsung G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASB2

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASB2

Samsung G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASB2

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU4DSBA G955FOXM4DSBA اندروید 9.0

G955F G955FXXU4DSBA G955FOXM4DSBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASB2

Samsung G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASB2

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASAT G9700CHC1ASAT اندروید 9.0

G9700 G9700ZCU1ASAT G9700CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9700 ورژن G9700ZHU1ASAT G9700TGY1ASAT اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ G973X ورژن G973XXXU1ASAT G973XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G973X G973XXXU1ASAT G973XPAP1ASB1 Android 9.0 3File Firmware

 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASAT G970FOXM1ASAT اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASAT G970FOXM1ASAT Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASAT G970UOYN1ASAT اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASAT G970UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ G970X ورژن G970XXXU1ASAT G970XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G970X G970XXXU1ASAT G970XPAP1ASB1 3File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASAT G973UOYN1ASAT اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASAT G973UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASAT G975UOYN1ASAT اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASAT G975UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G975X ورژن G975XXXU1ASAT G975XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G975X G975XXXU1ASAT G975XPAP1ASB1 Android 9.0 3File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASB2

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASB2 FAC

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975XU ورژن G975XUSQU1ASAC G975XUOYU1ASAE اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()