نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J327A ورژن J327AUCU5ASE1 باینری U5

J327A Binary U5 COMBINATION ATT FA70 J327AUCU5ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1ASD1

A750F COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASE1

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASD1

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE4

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASE7

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU1ASE7

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE7

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE7

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU2ASC1 اندروید 8.1.0

T590 T590XXU2ASC1 T590OJM2ASC1 Android 8.1.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD9 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD9 N950UOYN5DSD9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASD2 اندروید 8.1.0

M105G M105GDXU1ASD2 M105GOJM1ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASD2

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS4CSDH اندروید 9.0

G965F G965FXXS4CSDH G965FOXM4CSDH Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXS4CSDH اندروید 9.0

G960F G960FXXS4CSDH G960FOXM4CSDH Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327AZ ورژن J327AZTUS5ASE1 اندروید 9.0

J327AZ J327AZTUS5ASE1 J327AZAIO5ASE1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J326AZ ورژن J326AZTUS5ASE1 اندروید 7.0

J326AZ J326AZTUS5ASE1 J326AZAIZ5ASE1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS1ASDA اندروید 9.0

G975U G975USQS1ASDA G975UOYN1ASDA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS1ASD9 اندروید 9.0

G975U G975USQS1ASD9 G975UOYN1ASD9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS1ASDA اندروید 9.0

G973U G973USQS1ASDA G973UOYN1ASDA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS1ASD9 اندروید 9.0

G973U G973USQS1ASD9 G973UOYN1ASD9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS1ASDA اندروید 9.0

G970U G970USQS1ASDA G970UOYN1ASDA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS1ASD9 G970UOYN1ASD9 اندروید 9.0

G970U G970USQS1ASD9 G970UOYN1ASD9 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 272
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A530F ورژن A530FXXS5CSE4 A530FOXM5CSE4 اندروید 9.0

A530F A530FXXS5CSE4 A530FOXM5CSE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4BSD1 A600GODM4BSD1 اندروید 9.0

A600G A600GDXU4BSD1 A600GODM4BSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2BSD2 A750GNOLM2BSD2 اندروید 9.0

A750GN A750GNDXU2BSD2 A750GNOLM2BSD2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYS9CSD1 اندروید 8.0

G930R4 G930R4TYS9CSD1 G930R4USC9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYS9CSD1 اندروید 8.0

G935R4 G935R4TYS9CSD1 G935R4USC9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS4DSE1 اندروید 9.0

G950F G950FXXS4DSE1 G950FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS4DSE1 اندروید 9.0

G955F G955FXXS4DSE1 G955FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU4CSE3 اندروید 9.0

G960F G960FXXU4CSE3 G960FOXM4CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU4CSE3 اندروید 9.0

G965F G965FXXU4CSE3 G965FOXM4CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3BSD6 اندروید 9.0

J600F J600FXXU3BSD6 J600FOJM3BSD6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU1BSDF اندروید 9.0

J610F J610FXXU1BSDF J610FOJM1BSDF Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J610G ورژن J610GUBU1BSDD اندروید 9.0

J610G J610GUBU1BSDD J610GOLO1BSDE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6DSD5 اندروید 9.0

N950F N950FXXU6DSD5 N950FOXM6DSD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASE1

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASE1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASE1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASE1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE1

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T820 ورژن T820XXU3ASD1 باینری U3

T820 Binary U3 COMBINATION FA70 T820XXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE3

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASD1 باینری U3

J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASD1

 
:: بازدید از این مطلب : 263
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9600 ورژن N9600ZCU1ASE3

N9600 COMBINATION FAC FA81 N9600ZCU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU4ASE1 باینری U4

G9650 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU4ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU4ASE1 باینری U4

G9600 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU4ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8850 ورژن G8850ZCU3ASE1 باینری 3

G8850 Binary 3 COMBINATION CHC FA80 G8850ZCU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASE1

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU1ASE1

A305G COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASE3

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU1ASA2

T837V COMBINATION FAC FA81 T837VVRU1ASA2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE4 T725OJM1ASE4 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASE4 T725OJM1ASE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1BSD6 A750FNOXM1BSD6 اندروید 9.0

A750FN A750FNXXU1BSD6 A750FNOXM1BSD6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU5ASE1 باینری 5

A730F Binary 5 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU5ASE1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASEF G977UVZW1ASEF اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASEF G977UVZW1ASEF Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE1

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASE2

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T825 ورژن T825XXU3ASE1 باینری 3

T825 Binary 3 COMBINATION FA70 T825XXU3ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R775V ورژن R775VVRU1CSD6 R775VVZW1CSD6

R775V R775VVRU1CSD6 R775VVZW1CSD6 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R775A ورژن R775AUCU1CSD7 R775AATT1CSD7

R775A R775AUCU1CSD7 R775AATT1CSD7 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765V ورژن R765VVRU1CSD6 R765VVZW1CSD6

R765V R765VVRU1CSD6 R765VVZW1CSD6 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765A ورژن R765AUCU2DSD7 R765AATT2DSD7

R765A R765AUCU2DSD7 R765AATT2DSD7 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD3 J730FOJV4BSD3 اندروید 8.1.0

J730F J730FXWS4BSD3 J730FOJV4BSD3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD8 G970U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD8 G970U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD8 G975U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD8 G975U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD8 G973U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD8 G973U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS4CSD3 G965UOYN4CSD3 اندروید 9.0

G965U G965USQS4CSD3 G965UOYN4CSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS4CSD3 G960UOYN4CSD3 اندروید 9.0

G960U G960USQS4CSD3 G960UOYN4CSD3 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE2

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD3 G975U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD3 G975U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD3 G973U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD3 G973U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD3 G970U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD3 G970U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE2

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J327V ورژن J327VVRU3ASD1 باینری 3

J327V Binary 3 COMBINATION VZW FA70 J327VVRU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASE1

A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T819 ورژن T819XXU2BSA1 T819OJV2BSC1 اندروید 7.0

T819 T819XXU2BSA1 T819OJV2BSC1 Android 7.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G611F ورژن G611FXXU1CSE2 G611FOJV1CSE3 اندروید 9.0

G611F G611FXXU1CSE2 G611FOJV1CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD1

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASC8

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASC8

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE3

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE1

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE1

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE2

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU1ASD3

A305G COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASD5

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASD5

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYS2ASD1 T387R4USC2ASD1 اندروید 8.1.0

T387R4 T387R4TYS2ASD1 T387R4USC2ASD1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASC2 باینری 2

S757BL Binary 2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASC2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASC1 باینری 3

S367VL Binary 3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU2ASC2 باینری 2

S357BL Binary 2 COMBINATION FAC FA80 S357BLUDU2ASC2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASD1 باینری 5

G892U Binary 5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASC2 S757BLTFN2ASC2 اندروید 8.0

S757BL S757BLUDU2ASC2 S757BLTFN2ASC2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU2ASC2 S357BLTFN2ASC2 اندروید 8.0

S357BL S357BLUDU2ASC2 S357BLTFN2ASC2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE8 G977UVZW1ASE8 اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASE8 G977UVZW1ASE8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727V ورژن J727VVRU3ASD1 باینری 3

J727V Binary 3 COMBINATION VZW FA70 J727VVRU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU4ASD2 باینری 4

G965F Binary 4 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU4ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1

T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE2

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE2

 
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()