نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF1

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASE1

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU5ASE1 باینری U5

G965U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G965USQU5ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU5ASE1 باینری U5

G960U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G960USQU5ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASE1 باینری U5

G892U Binary U5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXXU6CSF2 اندروید 9.0

J701F J701FXXU6CSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWS4ASE2 اندروید 8.0

J337R7 J337R7WWS4ASE2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASF3 اندروید 9.0

G977B G977BXXU1ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU5CSE6 اندروید 9.0

G965U G965USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU5CSE6 اندروید 9.0

G960U G960USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5DSE5 اندروید 9.0

G955U G955USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5DSE5 اندروید 9.0

G950U G950USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE4 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSE4 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FDDU1CSB3 اندروید 8.1.0

G610F G610FDDU1CSB3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS5CSE9 اندروید 9.0

A530F A530FXXS5CSE9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEL اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEL Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 201
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASE1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2ASE1 باینری U2

T597V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597VVRU2ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU3ASE1 باینری U3

J737V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASD1 باینری U6

J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1ASE1

A600T COMBINATION FAC FA80 A600TUVU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600P ورژن A600PVPU2ASE1 باینری U2

A600P Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU2ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600A ورژن A600AUCU4ASF1 باینری U4

A600A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU4ASF1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRS3ASE1 اندروید 8.0

J337V J337VVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0

J337VPP J337VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASEM اندروید 9.0

G977U G977UUCU1ASEM Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UEU5DSD5 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UEU5DSD5 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 163
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASEF اندروید 9.0

T510 T510XXU1ASEF Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0

J737VPP J737VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASEO اندروید 9.0

G977P G977PVPU1ASEO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600U ورژن A600U اندروید 9.0

A600U A600UUEU2BSE1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEJ اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEJ Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEE اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEE Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T830 ورژن T830XXU2BSE5 اندروید 9.0

T830 T830XXU2BSE5 Android 9.0 3File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 168
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU1ASE1

P205 COMBINATION FAC FA90 P205DXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASEB

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASEB

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASE1 باینری U2

A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE4

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE5

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASF1 باینری U2

A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASE3 باینری U2

A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE3 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU2ASE5 باینری U2

A105G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU2ASE5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASE4

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASE4

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU3ASE1 باینری U3

J810Y Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU3ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1BSF1 اندروید 9.0

M105F M105FDDU1BSF1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G885F ورژن G885FDXU2ASE2 باینری U2

G885F Binary U2 COMBINATION OLM FA80 G885FDXU2ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU1ASE2

M305F COMBINATION FAC FA81 M305FXXU1ASE2

 
:: بازدید از این مطلب : 214
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASE1

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE2

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASE1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASE3 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G935F ورژن G935FXXU5ASD2 باینری u5

G935F Binary U5 COMBINATION FA60 G935FXXU5ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU4BSE1 اندروید 8.1.0

J530F J530FXWU4BSE1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE3 اندروید 8.1.0

A260F A260FXXU2ASE3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS6CSEB اندروید 9.0

A530F A530FXXS6CSEB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE5 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASE5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE1 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE2 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASE1

M105G COMBINATION FAC FA81 M105GDXU1ASE1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES5DSE4 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UES5DSE4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS6ASE1 اندروید 8.0

J337AZ J337AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS6ASE1 اندروید 8.0

J336AZ J336AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE5 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSE5 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASE2 اندروید 9.0

A105F A105FDDU1ASE2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASD4 اندروید 9.0

A105F A105FDDU1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU5ASC1 باینری U5

S337TL Binary U5 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU5ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASE3

A505U COMBINATION FAC FA90 A505USQU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASE1

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE5

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE5

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS1ASE1 اندروید 8.1.0

T597V T597VVRS1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS5BSE1 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS5BSE1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU5DSD4 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UEU5DSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU5DSDA اندروید 9.0

G955U G955USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU5DSDA اندروید 9.0

G950U G950USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEC اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEC Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE4

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE4

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU4ASD1 باینری U4

J337T Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU4ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS5ASE1 اندروید 8.0.0

J737T1 J737T1UVS5ASE1 Android 8.0.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS5ASD1 اندروید 8.0.0

J737T J737TUVS5ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS4ASD1 اندروید 8.0.0

J337T J337TUVS4ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVU1BSD3 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1BSD3 اندروید 9.0

A600T A600TUVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU5ASE2 باینری U5

A530F Binary U5 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU5ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASE3

T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6ASD1 باینری U6

N950F Binary U6 COMBINATION FA71 N950FXXU6ASD1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1BSE1 اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYS1BSE1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSE1

R810 R810XXU1CSE1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSD6

R810 R810XXU1CSD6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSE1

R800 R800XXU1CSE1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSD6

R800 R800XXU1CSD6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSE1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSE1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0

J737R4 J737R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0

J337R4 J337R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS6ASE1 اندروید 8.0.0

J337A J337AUCS6ASE1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSD1 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES1ASDB اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES1ASDB اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES1ASDB اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASE8 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASE8 T720OJM1ASE8 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU4DSE4 اندروید 9.0

G955F G955FXXU4DSE4 G955FOXM4DSE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU4DSE4 اندروید 9.0

G950F G950FXXU4DSE4 G950FOXM4DSE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505FN ورژن A505FNXXU1ASE3 اندروید 9.0

A505FN A505FNXXU1ASE3 A505FNOXM1ASE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASE4 اندروید 9.0

A405FN A405FNXXU1ASE4 A405FNOXM1ASE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE2

A3050 A3058 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T595C ورژن T595CZCU3ASD1 باینری U3

T595C Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T595CZCU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9600 ورژن N9600ZCU2ASE2 باینری U2

N9600 Binary U2 COMBINATION FAC FA81 N9600ZCU2ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU3ASE2 باینری U3

G9650 Binary u3 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU3ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU3ASE2 باینری U3

G9600 Binary U3 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU3ASE2

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R770 ورژن R770XXU2ESE3

R770 R770XXU2ESE3 R770OXA2ESE3 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل R760 ورژن R760XXU2ESE3

R760 R760XXU2ESE3 R760OXA2ESE3 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU2CSDL اندروید 9.0

N960F N960FXXU2CSDL N960FOXM2CSDL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6DSE2 اندروید 9.0

N950F N950FXXU6DSE2 N950FOXM6DSE2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASE4 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU1ASE4 A705FNOJM1ASE4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J327A ورژن J327AUCU5ASE1 باینری U5

J327A Binary U5 COMBINATION ATT FA70 J327AUCU5ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1ASD1

A750F COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASE1

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASD1

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE4

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASE7

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU1ASE7

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE7

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE7

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU2ASC1 اندروید 8.1.0

T590 T590XXU2ASC1 T590OJM2ASC1 Android 8.1.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD9 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD9 N950UOYN5DSD9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASD2 اندروید 8.1.0

M105G M105GDXU1ASD2 M105GOJM1ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 خرداد 1398 | نظرات ()