نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU2ASF2 باینری U2

A405FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G935A ورژن G935AUCUAASF1 باینری UA

G935A Binary UA COMBINATION ATT FA60 G935AUCUAASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASF3

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G930A ورژن G930AUCUAASF1 باینری UA

G930A Binary UA COMBINATION VZW FA60 G930AUCUAASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASF3

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASG1 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASF2

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASF2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T290 ورژن T290XXU1ASF8 اندروید 9.0

T290 T290XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASF6 اندروید 9.0

G975U G975USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASF6 اندروید 9.0

G973U G973USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASF6 اندروید 9.0

G970U G970USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS5ESF3 اندروید 8.0

G935F G935FXXS5ESF3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASF2

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9600 ورژن N9600ZCU3ASF1 باینری U3

N9600 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N9600ZCU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105M ورژن M105MUBU1ASF2

M105M COMBINATION FAC FA81 M105MUBU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1ASF2

M105F COMBINATION FAC FA81 M105FDDU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU2ASF2 باینری U2

A505G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASF1 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A605G ورژن A605GDXU4ASF1 باینری U4

A605G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A605GDXU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T825Y ورژن T825YDXU3ASF1 باینری U3

T825Y Binary U3 COMBINATION FA70 T825YDXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASF3 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASF3

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS5ESF3 اندروید 8.0

G930F G930FXXS5ESF3 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU6ASEA باینری U6

A530F Binary U6 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU6ASEA

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T290 ورژن T290XXU1ASF7 اندروید 9.0

T290 T290XXU1ASF7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6DSF6 اندروید 9.0

N950F N950FXXU6DSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU4BSF5 اندروید 9.0

J600F J600FXXU4BSF5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T390 ورژن T390XXU4CSF1 اندروید 9.0

T390 T390XXU4CSF1 Android 9.0 3File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU3ASF2 باینری U3

J260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU3ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5ASF1 باینری U5

G960F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU2ASF1 باینری u2

G970F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF4

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF2

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU1ASF2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T927A ورژن T927AUCS2ASF2 اندروید 8.1.0

T927A T927AUCS2ASF2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSE9 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSE9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASFG اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASFG Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASFG اندروید 9.0

G977T G977TUVU1ASFG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VL ورژن G930VLUDS9DSE1 اندروید 8.0

G930VL G930VLUDS9DSE1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS2BSF2 اندروید 9.0

T837V T837VVRS2BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS2BSF2 اندروید 9.0

T837T T837TUVS2BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T587P ورژن T587PVPS2CSF1 اندروید 8.1.0

T587P T587PVPS2CSF1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387T ورژن T387TUVS1ASF2 اندروید 8.1.0

T387T T387TUVS1ASF2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU1BSF2 اندروید 9.0

T387AA T387AAUCU1BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES1CSF1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES1CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF3 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF2 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES5DSF3 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UES5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF6 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF5 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSE8 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSE8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS3ASF1 اندروید 8.1.0

J260AZ J260AZTUS3ASF1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

رام 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASF7 اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASF7 اندروید 9.0

G973U G973USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

رام 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASF7 اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPSACSF1 اندروید 8.0

G935P G935PVPSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCUACSF1 اندروید 8.0

G935A G935AUCUACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPSACSF1 اندروید 8.0

G930P G930PVPSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCUACSF1 اندروید 8.0

G930A G930AUCUACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSF2 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSF2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSF2 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSF1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPS3BSF2 اندروید 9.0

A600P A600PVPS3BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 94
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASF1

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A605FN ورژن A605FNXXU4ASF1 باینری U4

A605FN Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A605FNXXU4ASF1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSF3 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSF3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSF2 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G975F G975FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G973F G973FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G970F G970FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU1BSF3 اندروید 9.0

A750F A750FXXU1BSF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXU6CSF7 اندروید 9.0

A530F A530FXXU6CSF7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSF2 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU2ASF2 اندروید 9.0

A105F A105FDDU2ASF2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF5 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASF1 باینری U6

J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5ASF1 باینری U5

G965F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF1 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASF2

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU8ASF1 باینری U8

A720F Binary U8 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU8ASF1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSF1 اندروید 9.0

T837A T837AUCS2BSF1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASF3 اندروید 8.1.0

J410F J410FXXU2ASF3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASF1 باینری U3

S367VL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2

J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3ASF1 باینری U3

J337V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASF1 باینری U3

J337P Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASF1

 


 

رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF8 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF8 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASF8 اندروید 9.0

T295 T295XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF3 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS6DSF2 اندروید 9.0

N950F N950FXXS6DSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU2ASE1 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCU2ASE1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF7 اندروید 9.0

G977T G977TUVU1ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G965F G965FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G960F G960FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASED اندروید 9.0

A805F A805FXXU1ASED Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXU2ASE8 اندروید 9.0

A205F A205FXXU2ASE8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3ASF1 باینری U3

N960F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASF2 باینری U2

A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE3

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU3ASE1 باینری U3

A750GN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2ASF2 باینری U2

A750GN Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU1ASF1

A750GN COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ W2018 ورژن W2018ZCU2CSE1 باینری U2

W2018 Binary U2 COMBINATION FA71 W2018ZCU2CSE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASF1 باینری U2

S757BL Binary U2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU2ASF3 باینری U2

J610F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU2ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASF2 باینری U3

J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5ASF1 باینری U5

J737T Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASF1 باینری U4

J737A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE7

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE7

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE6

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUBASF1 باینری UB

A520F Binary UB COMBINATION FAC FA60 A520FXXUBASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASF2 باینری U3

A260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU3ASF2

 
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4ASB2 باینری U4

A600G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600GDXU4ASB2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU1ASE1

M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASF1

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J730G ورژن J730GDXU6ASE1 باینری U6

J730G Binary U6 COMBINATION OXA FA70 J730GDXU6ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J730GM ورژن J730GMDXU6ASE1 باینری U6

J730GM Binary U6 COMBINATION OLC FA70 J730GMDXU6ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610G ورژن J610GUBU2ASF1 باینری U2

J610G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610GUBU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASF1

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASF2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASF1 باینری U2

A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASF1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASF1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4ASF1 باینری U4

G390F Binary U4 COMBINATION OXA FA70 G390FXXU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASF1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASF1

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES2ASF1 باینری U2

A600U Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600UUES2ASF1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSE3 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UEU1CSE3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSE5 اندروید 9.0

N960U N960USQU1CSE5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWU4CSF5 اندروید 9.0

J730F J730FXWU4CSF5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASF4 اندروید 9.0

G977U G977UUCU1ASF4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS5CSEB اندروید 9.0

G965U G965USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS5CSEB اندروید 9.0

G960U G960USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ A805X ورژن A805XXXU1ASED اندروید 9.0

A805X A805XXXU1ASED Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXU5CSE7 اندروید 9.0

A730F A730FXXU5CSE7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS4BSE1 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUS4BSE1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS4BSE1 اندروید 9.0

A600A A600AUCS4BSE1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 خرداد 1398 | نظرات ()