نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASH3

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH4

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH3

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH3

 
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU2ASH1 باینری U2

M105G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU2ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXS3CSH3 اندروید 9.0

N960F N960FXXS3CSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J710F ورژن J710FXXU6CSG2 اندروید 8.1.0

J710F J710FXXU6CSG2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G975F G975FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G973F G973FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G970F G970FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSH4 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSH4 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASG6

S102DL COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU1ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU2ASH1 باینری U2

P205 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P205DXU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU2ASH1 باینری U2

A505G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASH1 باینری U2

A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASGA اندروید 9.0

S102DL S102DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU2ASH6 اندروید 9.0

G977P G977PVPU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSH2 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSH2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSH2 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSH2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU3ASH2 باینری U3

J260A Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU3ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASH2 باینری U2

A102U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASH1

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASH1 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH1 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH1 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH3 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASH2

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS2ASG2 اندروید 8.1

T597V T597VVRS2ASG2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYU2BSG5 اندروید 9.0

T387R4 T387R4TYU2BSG5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ESG3

R815F R815FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ESG3

R815F R815FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ESG3

R805F R805FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH4 اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASH4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH4 اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH5 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH4 اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASH5 اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSGB اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSGB اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J327U ورژن J327UUES3BSG2 اندروید 8.1

J327U J327UUES3BSG2 Android 8.1 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASGC اندروید 9.0

G977T G977TUVU2ASGC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSACSG1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSACSG1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH1

 
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T585 ورژن T585XXS5CSG1 اندروید 8.1

T585 T585XXS5CSG1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSH1 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSH1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH3

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH3

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH3

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH2

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASG9 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASG9 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU0ASH1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU0ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH2

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH1

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU2ASG5 باینری U2

G9750 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU2ASG5 باینری U2

G9730 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU2ASG5 باینری U2

G9700 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9550 ورژن G9550ZCU4ASG1 باینری U4

G9550 Binary U4 COMBINATION FA70 G9550ZCU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9500 ورژن G9500ZCU4ASG1 باینری U4

G9500 Binary U4 COMBINATION FA70 G9500ZCU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASG4 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU1ASG3

A8050 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU1ASG3

 
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU4ASG1 باینری U4

S767VL Binary U4 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2ASG2 باینری U2

T597P Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597PVPU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH2

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASG8

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH3

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH2

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASG8

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH2

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGI

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASGI

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGC

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASGC

 


 

کامبینیشن سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASG2

T517P COMBINATION FAC FA90 T517PVPU1ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASG7 اندروید 9.0

T517P T517PVPU1ASG7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N976XU ورژن N976XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N976XU N976XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASGO اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASGO اندروید 9.0

N976B N976BXXU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N975XU ورژن N975XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N975XU N975XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASGO اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASGO اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASGO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N970XU ورژن N970XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N970XU N970XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASGO اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGO اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASGO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASGC اندروید 9.0

G975U G975USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASGC اندروید 9.0

G973U G973USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASGC اندروید 9.0

G970U G970USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASG5 اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASG5 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 41
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T590 ورژن T590XXU3ASH1 باینری U3

T590 Binary U3 COMBINATION OXM FA81 T590XXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASGJ اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASGJ Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASG4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASGM اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASGM Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A510FD ورژن A510FXXS8CSG1 اندروید 7.0

A510FD A510FXXS8CSG1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASGE اندروید 9.0

A805F A805FXXU2ASGE Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مرداد 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 14 صفحه بعد