نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU0ASK2

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU0ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ3

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASJ3

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASJ3

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU3ASJ1 باینری U3

T515 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 T515XXU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2ASJ3 باینری U2

N976V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976VVRU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJ3 باینری U2

N976Q Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976QXXU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU2ASJ3 باینری U2

N975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N975USQU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU2ASJ3 باینری U2

N970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970USQU2ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASJ1

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASK2

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A707F ورژن A707FDDU1ASK1

A707F COMBINATION FAC FA90 A707FDDU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASJ2

A705U COMBINATION FAC FA90 A705USQU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU3ASK1 باینری U3

A505F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASK3

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASK3

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASK3

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASK3 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASK2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سانسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASK1

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU3ASK1 باینری U3

A205F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU5ASK1 باینری U5

J260AZ Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU5ASK1 باینری U5

J260A Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU4ASJ1 باینری U4

A750GN Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU3ASK1 باینری U3

A750FN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU3ASK1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ3 اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T860 ورژن T860XXS1ASK1 اندروید 9.0

T860 T860XXS1ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS6BSJ1 اندروید 8.1

S737TL S737TLUDS6BSJ1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK1 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASK1 اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASJ1 اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS5BSJ1 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU5BSJ1 اندروید 9.0

J337R7 J337R7WWU5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSJ1 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS5BSK1 اندروید 9.0

J260AZ J260AZTUS5BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCS5BSK1 اندروید 9.0

J260A J260AUCS5BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRS3ASJK اندروید 9.0

G977U G977UVRS3ASJK Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPS3ASJK اندروید 9.0

G977P G977PVPS3ASJK Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSIP اندروید 9.0

G975U G975USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSIP اندروید 9.0

G973U G973USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSIP اندروید 9.0

G970U G970USQU2BSIP Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FXWS1CSI1 اندروید 8.1

G610F G610FXWS1CSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASJ3 اندروید 9.0

A705U A705USQU1ASJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASJ2 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505FN ورژن A505FNXXS2ASK1 اندروید 9.0

A505FN A505FNXXS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASI5 اندروید 8.1

A260F A260FXXU3ASI5 Android 8.1 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASJ1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونتگ G965U ورژن G965USQU7ASJ1 باینری U7

G965U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G965USQU7ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU3ASI1 باینری U3

T837V Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU3ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASJ1 باینری U3

A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU1ASJ1

A7070 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU2ASJ2 باینری U2

G398FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASJ2

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASI2 باینری U2

S205DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU2ASI2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDS4BSJ1 اندروید 9.0

S367VL S367VLUDS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASI2 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU2ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRS2ASJ8 اندروید 9.0

N976V N976VVRS2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJE اندروید 9.0

N976Q N976QXXU2ASJE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASJE اندروید 9.0

N976Q N976QXXU2ASJE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXS2ASJA اندروید 9.0

N976Q N976QXXS2ASJA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASJ3 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2ASJ8 اندروید 9.0

N975U N975USQS2ASJ8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXS1ASJG اندروید 9.0

N975F N975FXXS1ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2ASJ8 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UES2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2ASJ8 اندروید 9.0

N970U N970USQS2ASJ8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXS1ASJG اندروید 9.0

N970F N970FXXS1ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXU4BSJ1 اندروید 9.0

J810F J810FJXU4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2BSIV اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIV اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXS3ASJG اندروید 9.0

G975F G975FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSIV اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSIV اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXS3ASJG اندروید 9.0

G973F G973FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSIV اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSIV Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIV اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIV Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXS3ASJG اندروید 9.0

G970F G970FXXS3ASJG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSJ3 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSJ3 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYSACSJ1 اندروید 8.0

G935R4 G935R4TYSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSACSJ1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSACSJ1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSACSJ1 اندروید 8.0

G930R4 G930R4TYSACSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FXWS1CSI2 اندروید 8.1

G610F G610FXWS1CSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXS2ASJ5 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXS2ASJ5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASJ3 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A207F ورژن A207FXXU1ASJ7 اندروید 9.0

A207F A207FXXU1ASJ7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U1 ورژن A102U1UEU2ASJ1 اندروید 9.0

A102U1 A102U1UEU2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینشن سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASI4

T547U COMBINATION FAC FA90 T547UUEU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASJ1

S205DL COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ2

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASI6 باینری U3

G975F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU3ASI6

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASI5 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASI5 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASI4

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASJ1

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU1ASI5

A7070 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU1ASI5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU3ASJ1 باینری U3

A102U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A102USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337W ورژن J337WVLU3ASI2 باینری U3

J337W Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337WVLU3ASI2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727R4 ورژن T727R4TYU1ASJ2 اندروید 9.0

T727R4 T727R4TYU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASJ1 اندروید 9.0

T547U T547UUEU1ASJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASI2 اندروید 9.0

T517P T517PVPU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS4BSJ1 اندروید 8.0

T378V T378VVRS4BSJ1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASI1

R835U R835USQU1ASI1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R825U ورژن R825USQU1ASI1

R825U R825USQU1ASI1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES2CSI3 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES2CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCS4BSJ1 اندروید 9.0

J260A J260AUCS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU2ASJ8 اندروید 9.0

G977P G977PVPU2ASJ8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASJD اندروید 9.0

G975F G975FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASJD اندروید 9.0

G973F G973FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASJD اندروید 9.0

G970F G970FXXU3ASJD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSJ2 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSI5 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSJ2 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSI5 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UES6DSJ1 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UES6DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UES6DSJ1 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UES6DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU2BSJ2 اندروید 9.0

A920F A920FXXU2BSJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ A705X ورژن A705XXXU1ASD4 اندروید 9.0

A705X A705XXXU1ASD4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU1ASJ1 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU1ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASJ2

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASJ2

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASJ2

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU5ASH1 باینری U5

J737A Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU5ASH1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASJ3 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYU1ASI5 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYU1ASI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS3BSI1 اندروید 9.0

T837V T837VVRS3BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRU1BSI2 اندروید 9.0

T387VK T387VKVRU1BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASJ2 اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXU4BSJ1 اندروید 9.0

J400F J400FXXU4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPU4BSJ2 اندروید 9.0

J337P J337PVPU4BSJ2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS4BSJ1 اندروید 9.0

J260AZ J260AZTUS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSJ3 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSJ1 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSJ3 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSJ3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSJ1 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSJ1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUESACSI1 اندروید 8.0

G935U G935UUESACSI1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUESACSI1 اندروید 8.0

G930U G930UUESACSI1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVSACSI1 اندروید 8.0

G930T1 G930T1UVSACSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVSACSI1 اندروید 8.0

G930T G930TUVSACSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSJ2 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSJ1 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS7CSJA اندروید 9.0

A530F A530FXXS7CSJA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSJ7 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSJ7 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASJ1 اندروید 9.0

A105F A105FDDU3ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS3ASJ1 اندروید 9.0

A102U A102USQS3ASJ1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASJ1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU6ASF1 باینری U6

A730F Binary U6 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU6ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7ASI1 باینری U7

G960F Binary U7 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU7ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSI2 اندروید 9.0

T595 T595JXU4BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ7 اندروید 9.0

N976Q N976QXXU1ASJ7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUES3BSI1 اندروید 9.0

J737U J737UUES3BSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5BSI2 اندروید 9.0

J737T J737TUVU5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسون گJ737T1 ورژن J737T1UVU5BSI2 اندروید 9.0

J737T1 J737T1UVU5BSI2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS3ASI2 اندروید 8.1.0

J260T1 J260T1UVS3ASI2 Android 8.1.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASJ3 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASJ2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASJ1

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASJ1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI2 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI3 اندروید 9.0

T867U T867USQU1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSJ2 اندروید 9.0

T837A T837AUCS2BSJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASJ2 اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ2 اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASJ2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727AZ ورژن J727AZTUS6BSH1 اندروید 8.0

J727AZ J727AZTUS6BSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRS4BSI2 اندروید 9.0

J337VPP J337VPPVRS4BSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRS4BSI2 اندروید 9.0

J337V J337VVRS4BSI2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSIO اندروید 9.0

G975U G975USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSIC اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSIC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSIO اندروید 9.0

رG973U G973USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSIC اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSIC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSIO اندروید 9.0

G970U G970USQU2BSIO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASI6 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASI6 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU0ASJ4

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU0ASJ4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASJ2

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ2

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASJ1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASJ1

A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASJ1

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASJ1 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU4ASJ1 باینری U4

J260AZ Binary U4 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU4ASJ1 باینری U4

J260A Binary U4 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU4ASJ1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVU3BSI1 اندروید 9.0

T837T T837TUVU3BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU3BSI5 اندروید 9.0

S260DL S260DLUDU3BSI5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASI7 اندروید 9.0

T545 T545XXU1ASI7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BSJ6

R830 R830XXU1BSJ6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BSJ6

R820 R820XXU1BSJ6 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژنN960USQS2CSI5 اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSI3 اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSI3 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU7DSJ1 اندروید 9.0

N950F N950FXXU7DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU7DSJ1 اندروید 9.0

N950F N950FXXU7DSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU3BSJ1 اندروید 9.0

J610F J610FXXU3BSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU7CSJ1 اندروید 9.0

G965F G965FXXU7CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU7CSJ1 اندروید 9.0

G960F G960FXXU7CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VL ورژن G930VLUDSADSI1 اندروید 8.0

G930VL G930VLUDSADSI1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5CSI5 اندروید 9.0

G892U G892USQS5CSI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASJ4 اندروید 9.0

F900F F900FXXU1ASJ4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS2ASI5 اندروید 9.0

A505U A505USQS2ASI5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASI4 اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASI4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 94
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU3ASJ1 باینری U3

A505G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASJ1 باینری U2

A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU4ASI1 باینری U4

J737V Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU4ASI1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J510F ورژن J510FXXU3BSI2 اندروید 7.1.1

J510F J510FXXU3BSI2 Android 7.1.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327VPP ورژن J327VPPVRU3BSI2 اندروید 8.1

J327VPP J327VPPVRU3BSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327V ورژن J327VVRU3BSI2 اندروید 8.1

J327V J327VVRU3BSI2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R6 ورژن J327R6WWS2BSI1 اندروید 8.1

J327R6 J327R6WWS2BSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASI8 اندروید 9.0

G977T G977TUVU2ASI8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU6DSH8 اندروید 9.0

G955U G955USQU6DSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU6DSH8 اندروید 9.0

G950U G950USQU6DSH8 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 99
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASJ1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASJ1

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASJ2

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASI4

A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASJ1 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASJ1 باینری U2

A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASJ3 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASJ3

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXU7CSI3 اندروید 9.0

A530F A530FXXU7CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASI7 اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASI7 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASJ3 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASJ3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASJ2 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASJ1

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASJ1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS1ASI3 اندروید 9.0

N975U N975USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS1ASI3 اندروید 9.0

N970U N970USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDS4BSI1 اندروید 9.0

J720F J720FDDS4BSI1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRUACSH1 اندروید 8.0

G935V G935VVRUACSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRUACSH1 اندروید 8.0

G930V G930VVRUACSH1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 18 صفحه بعد